Strategia WDG - obszar ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

ODPOWIEDZ
Pawel Chm.
Nowicjusz
Posty: 39
Rejestracja: 28 lis 2007, 15:35
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Pawel Chm. » 21 lut 2010, 23:28

Witam, na koniec podejmujemy obszar ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, czyli jak zrobić, żeby działania Wspólnoty były jasne, klarowne i w konkretny sposób przybliżały nas do realizacji naszej misji i najważniejszych celów.

O samej koncepcji budowania strategii była mowa podczas październikowej zbiórki Rady WDG, podczas zimowego Sejmiku oraz na tym forum w poprzednich wątkach. Pozwolę sobie jednak w pigułce przedstawić raz jeszcze nasze pryncypia.

1. Cel budowania strategii:

a) uporządkowanie organizacyjnej pracy Wspólnoty,
b) określenie priorytetów działania,
c) ułatwienie zarządzania Wspólnotą,
d) podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego w jednostkach WDG (w tym głównie w Radzie oraz Przedstawicielstwach),

2. Zarządzanie strategiczne we Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich to ciągły proces obejmujący:

a) analizę wewnętrznej pracy WDG wg odpowiednich obszarów strategicznych,
b) analizę otoczenia WDG,
c) sformułowanie nadrzędnego celu (lub misji) działania WDG,
d) określenie kierunków rozwoju WDG w poszczególnych obszarach,
e) formułowanie celów strategicznych,
f) określenie zamierzeń (bądź rezultatów) niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych,
g) określanie szczegółowych zadań, procesów i procedur,
h) realizację przyjętych postanowień (poprzez odpowiednie systemy delegowania obowiązków i kontroli ich wypełniania),
i) monitoring i ewaluację.
[i to wszystko niedługo powinno się zacząć]

Strukturalnie można przedstawić to tak:

*WIZJA I MISJA WDG
**OBSZARY STRATEGICZNE
***CELE STRATEGICZNE
****ZAMIERZENIA (REZULTATY) NIEZBęDNE DO OSIĄGNIęCIA CELÓW
*****DZIAŁANIA (W FORMIE PLANÓW OPERACYJNYCH)

3. System zarządzania strategicznego w WDG:

a) koncepcja działań opracowana przez zespół strategiczny (zrobione),
b) konsultacje z Radą WDG (zrobione),
c) konsultacje oraz realizacja niektórych zadań podczas Sejmiku WDG (zrobione, efekt - uchwała),
[obecnie jesteśmy w tym punkcie - należy podsumować pomysły zgłoszone w czasie konsultacji i zacząć budować spójną strategię]
d) wdrażanie założeń strategii przez Przedstawicielstwa,
e) wdrażanie założeń strategii poprzez system szkoleń i warsztatów planowanych "centralnie", [np. spotkania regionalne]
f) monitoring prowadzonych działań.

4. Obszary strategiczne [są znane, dlatego przedstawię tutaj tylko pomysły związane z obszarem siódmym, czyli ZARZĄDZANIEM STRATEGICZNYM]

g) Zarządzanie strategiczne:

- Stworzenie operacyjnego statutu Wspólnoty;
- Stworzenie i wprowadzenie w życie kaskadowego planu pracy WDG;
- Standaryzacja układu sprawozdań przedstawicielstw;
- Planowanie na różnych poziomach WDG;


***PO RAZ KOLEJNY ZAZNACZAM - JESTEŚMY OBECNIE W TYM MIEJSCU***

5. Analiza w obszarach (wewnętrzna i zewnętrzna)

a) podchodząc do tego "klasycznie", można zrobić wskaźniki, czyli na przykład bierzemy sobie obszar praca z kadrą i robimy to tak:

*OBSZAR: Praca z kadrą
**PODOBSZAR: Szkolenie drużynowych,
***MIERNIKI: ilość (i odsetek) drużynowych z ukończonym kursem drużynowych; ilość drużynowych (i odsetek), którzy ukończyli kurs w ciągu ostatnich dwóch lat, itd.

PO ANALIZIE WSZYSTKICH ANKIET BęDZIEMY MOGLI STWIERDZIć, CZY DYSPONUJEMY WIARYGODNYM ¬RÓDŁEM INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE WSPÓLNOTY

[Powyżej mamy PRZYKŁAD - obszarów jest siedem, w każdym może być po kilka podobszarów, a w każdym z nich po kilka mierników]

6. Analiza SWOT

7. Określenie celów strategicznych w obszarach

8. Operacyjne rozpracowanie kolejnych obszarów, czyli to, co było wzmiankowane już wyżej - zamierzenia, plany operacyjne, realizacja, monitoring,

9. System realizacji - co to może być? Odsyłam do wytłuszczonego fragmentu tekstu.

***
Na koniec krótka uwaga: Być może niepoprawne metodologicznie było jednoczesne zaczynanie analizy (a przynajmniej zbierania danych) oraz zbieranie pomysłów na ustawienie priorytetów, ale uważam, że dobrze sobie z tym poradziliśmy. Myślę też, że kolejnym krokiem powinno być dokończenie analizy zebranych ankiet (i stwierdzenie, czy są miarodajnym źródłem informacji), podsumowanie konsultacji na forum, określanie mierników aktualnej sytuacji, formułowanie celów strategicznych
***

***
Pozostaję w nadziei na owocną dyskusję,

MYCHAS
Stały bywalec
Posty: 494
Rejestracja: 30 gru 2003, 14:26
Lokalizacja: Gdańsk - Orneta - Lidzbark War
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: MYCHAS » 22 lut 2010, 23:55

Paweł Chm. pisze:g) Zarządzanie strategiczne:

- Stworzenie operacyjnego statutu Wspólnoty;
- Stworzenie i wprowadzenie w życie kaskadowego planu pracy WDG;
- Standaryzacja układu sprawozdań przedstawicielstw;
- Planowanie na różnych poziomach WDG;


***PO RAZ KOLEJNY ZAZNACZAM - JESTEŚMY OBECNIE W TYM MIEJSCU***
ad 1.
Z tego co mi wiadomo to Ruchy Programowo - Metodyczne posiadają regulaminy, a Statut to domena organizacji (tym bardziej, że w ZHP - posiadamy taki jeden)? Czyżbym się mylił? Ale chyba nie bo w Instrukcji w sprawie działania RPM jest napisane o regulaminie&konstytucji.

ad 2. bk

ad 3.
Od początku było to kilka zdań, które nam wystarczały (mi od 10 lat) i mówiły wiele, nikt nie potrzebował standardów, ankiet, ani żadnych ujednoliczeń.
A ludzie tworzyli przez to atmosferę, zaufania i współpracy. Teraz z kolej nastąpi atmosfera podejrzliwości lub wyścigu szczurów. A co jest pewne odejścia cenionych instruktorów, a co najmniej zrażenia się do funkcji przedstawiciela.

ad 4.
Różne poziomy to Ruch i Przedstawicielstwa?
Bo drużyny, zastępy, szczepy, kluby, kręgi nie podlegają naszej jurysdykcji!
Tymczasem długi trzeba spłacać, depozyty przekazać innym. Może nikt im tego nie powiedział?”
S t e f a n M i r o w s k i „ S p ł a c i ć d ł u g ”
www.orneta.zhp.pl

hm. Michał Ludkiewicz
Chorągiew Warmińsko - Mazurska

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”