Odpis od podatku

forum Wydziału Pozyskiwania Środków
ODPOWIEDZ
wyksztalcioch
Starszy użytkownik
Posty: 267
Rejestracja: 03 sie 2008, 19:12
Lokalizacja: 100 DH "Watra"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: wyksztalcioch » 28 gru 2008, 19:36

Słyszałem kiedyś, że darowizny na rzecz ZHP można odpisać od podatku. Czy jest to osławiony już 1%, czy może chodzi o coś innego?

cebul
Stały bywalec
Posty: 682
Rejestracja: 05 lut 2006, 11:18
Lokalizacja: 5 DDW "Sprzysiężeni"
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: cebul » 28 gru 2008, 19:39

To nie jest to samo co 1%. A szczegółów nt. darowizn poszukaj w odpowiednich państwowych przepisach.
hm. Mateusz Cebula HR
Drużynowy 5. Dębickiej Drużyny Wędrowniczej "Sprzysiężeni" im. Dębickich Sybiraków
Komendant 7. Szczepu Drużyn Dębickich "Invicti" im. gen. Mariusza Zaruskiego
Komendant Hufca Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów
Przewodniczący Rady Chorągwi Podkarpackiej
instruktor Wydziału Wędrowniczego GK ZHP

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 28 gru 2008, 20:12

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacjiżyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
– działalności charytatywnej;
– podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwojuświadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych;
– ochrony i promocji zdrowia;
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bezpracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równychpraw kobiet i mężczyzn;
– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiomspołecznym;
– upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobódobywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– ratownictwa i ochrony ludności;
– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnychi wojen w kraju i za granicą;
– upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktówi współpracy między społeczeństwami;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lubfinansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.

(określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

Przekazane organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf).

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

DAROWIZNY OSÓB PRAWNYCH

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Przekazane kwoty można odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

wyksztalcioch
Starszy użytkownik
Posty: 267
Rejestracja: 03 sie 2008, 19:12
Lokalizacja: 100 DH "Watra"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: wyksztalcioch » 29 gru 2008, 00:33

Dzięki za informacje. Właśnie o osoby prawne mi chodziło.

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 29 gru 2008, 08:58

Temat jest mylący. Bo nie da się odliczyć nic od podatku a jedynie od podstawy opodatkowania.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

wyksztalcioch
Starszy użytkownik
Posty: 267
Rejestracja: 03 sie 2008, 19:12
Lokalizacja: 100 DH "Watra"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: wyksztalcioch » 29 gru 2008, 19:00

Obniżając podstawę obniża się też właściwy podatek, tylko o znacznie mniej, zdaje się.

Maciek P
Stały bywalec
Posty: 3472
Rejestracja: 03 mar 2007, 15:55
Lokalizacja: Inspektorat HSG/HSRD
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Maciek P » 29 gru 2008, 19:32

Niemniej odpis od podatku i odpis od podstawy opodatkowania, to zupełnie różne sytuacje.
Maciej Pietraszczyk 503-664-824
hsg@zhp.pl; maciej.pietraszczyk@strazgraniczna.pl

Nad sruby korouhev zavlála, to v¹ak neznaèí, ¾e je tam sláva,
v¹em vìrným poka¾dé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítìzí, v pravdì je síla.

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Pozyskiwanie środków”