Prawo Harcerskie a dzisiejsza rzeczywistość polskiej młod

Wydział Wędrowniczy wedrownicy.zhp.pl
ODPOWIEDZ
beatqa88
Nowicjusz
Posty: 3
Rejestracja: 24 maja 2008, 20:16
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: beatqa88 » 24 maja 2008, 20:24

W moim środowisku wędrowniczym (poszeżonym o krąg starszyzny) zostałą przeprowazona dyskusja odnośni Prawa Harcerskiego, jak w temacie.
A oto wypracowane przez nas stanowisko:
1. HARCERZ SUMIENNIE SPEŁNIA SWOJE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRZYRZECZENIA HARCERSKIEGO
Zarówno kiedyś jak i obecnie młodzież wstępująca do ZHP jest świadoma swojej decyzji co sprawia, że przynajmniej większość stara się postępować zgodnie z tym punktem i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. NA SŁOWIE HARCERZA POLEGAJ JAK NA ZAWISZY
Szczerość, prawdomówność, zgodność słów i czynów to właśnie cechy Zawiszy Czarnego. Często ciężko jest mówić prawdę czy dotrzymywać danego słowa, wszyscy jednak staramy się w jak najlepszy sposób przestrzegać tego punktu prawa. Potwierdzeniem może być, to że chyba każdy drużynowy odwołuje się do tego punktu prawa szczególnie często.
3. HARCERZ JEST POŻYTECZNY I NIESIE POMOC BLI¬NIM
Z pomocą i pożytecznością jest różnie zdarzają się osoby, które nie widzą w niej najmniejszego sensu, jednak nie świadczy to o tym, że wcześniej było inaczej. W każdym środowisku znajdą się ludzie, którzy nie lubią bądź nie chcą pomagać. Jeśli takie osoby należą do drużyn starszo harcerskich czy wędrowniczych zadaniem drużynowego jest rozmowa z nimi i staranie się aby ten sens dostrzegli.
4. HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLI¬NIEGO, A ZA BRATA UWAZA KAŻDEGO INNEGO HARCERZA
Punkt, który wzbudził najwięcej wątpliwości. Ciężko jest być bliźnim dla każdego innego człowieka zwłaszcza kiedy ma się mnóstwo „wrogów” co w wieku dojrzewania jest częste. Ciężko jest być „bratem” dla reszty harcerzy zwłaszcza kiedy kogoś znielubimy. Jeśli jednak spojrzymy szerzej i pomyślimy o tolerancji, łamaniu barier, akceptacji z całą pewnością możemy powiedzieć że nie jest jeszcze najgorzej.
5. HARCERZ POSTEPUJE PO RYCERSKU.
W dalszym ciągu młodzież stara się ustalać proste zasady i grać czysto.
6. HARCERZ MIŁUJE PRZYRODę I STARA SIę JĄ POZNAć
Wśród młodzieży, z roku na rok, coraz bardziej wzrasta świadomość ekologiczna co doprowadza do polepszenia stanu środowiska w ich najbliższym otoczeniu.
7. HARCERZ JEST KARNY I POSŁUSZNY RODZICOM I WSZYSTKIM SWOIM PRZEŁOŻONYM
Dzisiejszej młodzieży coraz trudnij jest zachować karność nie tylko w stosunku do przełożonych. Jest to w szczególności widoczne na stopie dziecko – rodzic.
8. HARCERZ JEST ZAWSZE POGODNY
Pogoda ducha i optymizm zaczyna być cecha przewodnia młodych ludzi. Pomimo tego większość potrafi wyczuć w jakich sytuacjach należy zachować powagę.
9. HARCERZ JEST OSZCZęDNY I OFIARNY
Oszczędność dotycząca pieniędzy można zauważyć szczególnie przed wyjazdami. Jednak młodzież dzisiejszych czasów stara się także oszczędzać czas i materiały.
10. HARCERZ JEST CZYSTY W MYŚLI, W MOWIE I UCZYNKACH; NIE PALI TYTONIU I NIE PIJE NAPOJÓW ALKOCHOLOWYCH.
Punkt, który od zawsze wywoływał burzę wśród dyskutujących. Dochodzimy do zdania, że pomimo różnych możliwości naginania tego punktu (w końcu nie ma w nim mowy o narkotykach czy innych uzależnieniach) każdy próbuje zwalczać swoje słabości i złe nawyki. Usiłujemy prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia.

Jak Wy uważacie? Czy PH przemawia do "dzisiejszej młodzieży"??

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Wędrownicy”