Nowelizacja „Instrukcji HALiZ” 2018

Forum dyskusyjne dotyczące HALiZ
ODPOWIEDZ
vanadey
Użytkownik
Posty: 89
Rejestracja: 16 kwie 2006, 09:32
imię i nazwisko: Andrzej Sawuła
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Gdańsk
Hufiec: Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
Chorągiew: Gdańska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Nowelizacja „Instrukcji HALiZ” 2018

Post autor: vanadey » 12 kwie 2018, 17:34

11 kwietnia 2018 r. Główna Kwatera ZHP zmieniła obowiązującą „Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej” (Instrukcję HALiZ). Pierwotnym impulsem były zmiany otoczenia prawnego – pojawiło się kilka nowych, dotyczących nas przepisów i konieczne było dostosowanie regulaminów, podpisywanych zgód i deklaracji itd. (Konsekwencje tych zmian prawnych okazały się ostatecznie dość doniosłe…) A skoro nowelizacja i tak była konieczna, „przy okazji” udało się wprowadzić nieco rozwiązań postulowanych przez chorągwie, mających ułatwić życie kadrze organizującej i nadzorującej obozy.

Największą zmianą wprowadzoną przez nowelizację Instrukcji HALiZ jest wyraźne oddzielenie obozów harcerskich od tzw. „obozów zarobkowych” organizowanych przez harcerskie komendy dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej i zapewniających środki na funkcjonowanie komend (czynsz i prąd z czegoś trzeba opłacić...). Obecnie tylko te pierwsze objęte są pojęciem HALiZ, w końcu Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, i podlegają Instrukcji. Te drugie jako działalność gospodarcza są organizowane na zasadach ogólnych, tj. dotyczą ich wyłącznie przepisy państwowe. Nie jest także dopuszczalne „mieszanie” w ramach jednej formy harcerzy i osób niezrzeszonych – obóz jest albo harcerski, albo rekreacyjny. Takie wyraźne rozgraniczenie jest konsekwencją Ustawy o imprezach turystycznych(1), która narzuciła nowe, bardzo wymagające obowiązki na organizatorów szeroko rozumianych imprez z noclegiem, zawiera też jednak zestaw warunków, których spełnienie wyłącza przedsięwzięcia spod jej postanowień. Warunki te są spełnione dla obozów i zimowisk harcerskich, w żaden sposób nie możemy ich jednak spełnić na obozach dla osób niezrzeszonych. (Uczestnikami naszego obozu mogą być harcerze z innych organizacji lub skauci, to nie wykracza poza ustawowe wyłączenie).

MEN wypracowało niedawno jednoznaczne stanowisko nakazujące wszystkim organizatorom wypoczynku korzystanie ze wzoru karty kwalifikacyjnej bez możliwości modyfikacji. W efekcie musieliśmy zrezygnować z naszego zmodyfikowanego wzoru zawierającego wszystkie potrzebne nam informacje i wrócić do dawnego podejścia z podstawową i dodatkową kartą kwalifikacyjną. Mamy obecnie dwa warianty karty podstawowej (ministerialna oraz nasza dla form niebędących wypoczynkiem) i dwa warianty karty dodatkowej (dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich – różnią się zestawem oświadczeń).

Z uwagi na wejście w życie nowego prawa o ochronie danych osobowych (RODO) (2) w drukach obozowych (warunkach uczestnictwa i dodatkowej karcie kwalifikacyjnej) musiały się pojawić nowe,
szersze deklaracje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Istotnym krokiem jest wdrożenie uchwały 40 Zjazdu ZHP nr 5 ws. ochrony tożsamości ZHP. Znowelizowana Instrukcja HALiZ jasno stwierdza, że próby „obchodzenia” przez niektóre środowiska instrukcji i wyjeżdżania w lecie poza ZHP nie będą przez Związek traktowane jako obozy harcerskie, np. nie będą uznawane za źródło doświadczenia wymaganego w próbach na stopnie. Jako że takie wyjazdy nie są nadzorowane przez ZHP, Związek nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności; dla zapewnienia przejrzystości sytuacji komendanci mogą żądać informowania o takich przedsięwzięciach organizowanych przez kadrę ZHP.

Nowelizacja wprowadza też pewne zmiany w procedurze zatwierdzania obozów. Jak wnioskowały kadry chorągwi, można teraz w pewnym zakresie przenosić podpisywane deklaracje i zobowiązania między dokumentami, np. z raportu przedobozowego do porozumień wolontariackich. W przypadku kadry mieszkającej poza miejscem funkcjonowania drużyny w ciągu roku będzie to wygodniejsze, ponieważ każda osoba może podpisać i np. przesłać tylko jeden dokument zamiast jeżdżenia i zbierania podpisów na raporcie. Całkowicie od formy papierowej odejść na razie nie możemy, gdyż prawo powszechne wymaga wiążącego składania pewnych oświadczeń i deklaracji przez kadrę, ale jest to krok w tę stronę. Podobnie, za zgodą chorągwi można teraz prowadzić i rozliczyć księgowość obozu w 100% elektronicznie, bez drukowania czegokolwiek.

Jedną ze zmian jest też doprecyzowanie charakteru „warunków uczestnictwa” wręczanych rodzicom. Od dawna przewijały się sugestie nadania im w pewnym stopni charakteru umowy między organizatorem i rodzicami, tak by wzajemne oczekiwania były jasne dla obu stron. Pewnym krokiem w tym kierunku jest wprowadzone teraz podpisywanie warunków przez obie strony, postulowane przez kilka chorągwi.

Oprócz tego jest oczywiście trochę zmian technicznych. Dopuszczony nazywanie kwatermistrza np. rajdu skarbnikiem, co część środowisk praktykuje. Uwzględniono fakt, że członkowie ZHP są teraz z definicji objęci ubezpieczenie NNW. Zrezygnowano z przedstawiania książki komendanta obozu przy zatwierdzaniu obozu, skoro tak naprawdę komendant zaczyna ją prowadzić dopiero na obozie. Zastąpiono sztywną granice wartości środka trwałego odwołaniem do polityki rachunkowości ZHP, co ma znaczenie w świetle planowanego podniesienia tej granicy. Chorągwie mogą określić inny podział kosztów obozowych na kategorie w książce finansowej, zabronić dokumentowania wydatków na HALiZ określonymi typami dowodów księgowych, samodzielnie określić maksymalną wysokość środków przechowywanych fizycznie na obozie, samodzielnie określić terminy rozliczeń zakończonych obozów. Wprowadzono zasadę, że umowy i porozumienia zawierane z kadrą muszą zostać podpisane najpóźniej w momencie podjęcia przez nią odpowiednich obowiązków, co może pomóc uniknąć zbędnego krążenia z papierami przed obozem.

Znowelizowaną Instrukcję HALiZ można pobrać tutaj.

Niedawne ziany otoczenia prawnego były dużo szersze niż dotąd wspominane. Przykładowo, weszła niedawno w życie Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, wprowadzająca nowy obowiązek sprawdzania każdej osoby dopuszczanej do działań wychowawczych w specjalnym rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W naszym przypadku obowiązek takiego sprawdzania będzie dotyczył wszystkich funkcyjnych od zastepowego „w górę” od momentu ukończenia 13 roku życia... Innym nowym przepisem jest nowe Prawo wodne (4), w naszym przypadku wprowadzające duże obostrzenia przy organizacji kąpielisk obozowych i nakazujące zgłaszanie każdego budowanego pomostu, również prowizorycznie zbijanego z żerdek i rozbieranego po obozie. Większość takich zmian dotyczy formalności i nie wymaga uwzględniania w regulaminie, dlatego obecnie informacje o nich są publikowane na dedykowanej stronie z poradnictwem HALiZ i na bieżąco dyskutowane z kadrami chorągwi.

(1) Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
(2) Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361)
(3) Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862)
(4) Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, 2180)
hm. Andrzej Sawuła HR
komendant Szczepu NS „Zielone Koniczyny” w Gdańsku

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Akcja Letnia i Zimowa”