Rozumienie misji

Zablokowany
kasiakwapinska
Użytkownik
Posty: 77
Rejestracja: 04 kwie 2005, 10:54
Lokalizacja: GK ZHP
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: kasiakwapinska » 13 maja 2005, 07:20

Jak rozumieć misję, jej poszczególne składowe? Spróbujmy wymienic się opiniami w tym zakresie.

MISJA

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, należącym
do światowego ruchu skautowego. ZHP wychowuje młodych ludzi na
aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie
Harcerskim. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną.

Naszą misją jest wspieranie młodego człowieka we wszechstronnym
rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
hm. Katarzyna Kwapińska

kasiakwapinska
Użytkownik
Posty: 77
Rejestracja: 04 kwie 2005, 10:54
Lokalizacja: GK ZHP
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: kasiakwapinska » 24 maja 2005, 13:18

Poniżej znajduje się fragment podstaw wychowawczych dot. rozumienia naszej misji. Zapraszam do dyskusji:)

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim stowarzyszeniem,
- swoim zasięgiem obejmujemy całą Polskę i to ona jest obszarem działania ZHP; dobre jakościowo harcerstwo powinno więc być dostępne dla każdego polskiego dziecka. Jako stowarzyszenie mamy określone zadania statutowe, funkcjonujemy w konkretnych uwarunkowaniach prawnych, razem z innymi organizacjami tworzymy III sektor. Opieramy się na pracy wolontariuszy.

Związek Harcerstwa Polskiego należy do światowego ruchu skautowego.
-horyzontem naszego działania pozostaje nie tylko Polska, lecz również światowy skauting. Jako członek rodziny skautowej jesteśmy spadkobiercami jego dorobku i tradycji, ale także współtworzymy dziś światowy skauting i realizujemy jego wartości. Uczymy się od siebie nawzajem, wspieramy w rozwoju, kształtujemy postawy wspólnej odpowiedzialności za cały ruch skautowy. Odpowiedzialności rozumianej także jako wywiązywania się z obowiązków członkowskich, w tym z płacenia składek.
Ruch skautowy jest pełen życia. Ma w sobie pierwiastek stały, niezmienny, związany z istotną dla nas ideą zaczerpniętą od naszego twórcy gen. Roberta Baden-Powella i wartościami, jednakże jego siłą jest gotowość na zmianę, otwarcie na stały rozwój. To on pozwolił przetrwać mu już prawie 100 lat. To przynależność do tak ogromnej światowej wspólnoty umożliwia nam kształtowanie postawy otwartości i braterstwa.

Związek Harcerstwa Polskiego wychowuje
ZHP nie jest przedsiębiorstwem. Nie jest spółką, firmą turystyczną, handlową. Nie jest też szkołą, która tylko uczy. Nasza organizacja ma na celu wychowanie i to jemu poświęcamy naszą uwagę, nasze siły i środki. Cała działalność ZHP jest podporządkowana temu celowi nadrzędnemu - jakim jest wychowanie i wspiera jego realizację.

Związek Harcerstwa Polskiego wychowuje młodych ludzi
- to zuchy, harcerki i harcerze, harcerki i harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy są podmiotem naszej największej troski. ZHP jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą przestrzegać celów, zasad i metod, żyć w zgodzie z jego wartościami, ale to dzieci i młodzież stają się podstawowymi i docelowymi odbiorcami naszych wszelkich działań. To za rozwój młodych ludzi czujemy się najbardziej odpowiedzialni. Zmieniając, kształtując, wychowując młodych ludzi, transmitujemy na nich harcerskie wartości, stają się oni kolejnym skautowym pokoleniem. To z nimi i przez nich zostawiamy świat lepszym niż go zastaliśmy.

Związek Harcerstwa Polskiego wychowuje aktywnych i odpowiedzialnych obywateli
- aktywnych, czyli takich, którzy kreują swoje życie, wykazują się aktywnością w podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, nie boją się wyzwań i trudnych decyzji, od których w obecnej rzeczywistości często się ucieka. Harcerze jako obywatele społeczności i członkowie różnorodnych grup (formalnych i nieformalnych) współtworzą rzeczywistość, starają się zmieniać na lepsze siebie oraz świat, a nie jedynie przyjmować owe zmiany. Niezgoda na brak zasad etycznych i wartości objawia się własnym, osobistym przykładem oraz stałą chęcią kształtowania charakteru, zbliżania się do ideału.

Związek Harcerstwa Polskiego działa w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
To one są kompasem postępowania zarówno pojedynczych członków ZHP, jak i całej organizacji. Powinny wywoływać w nas tak wyraźne i trwale postawy, że to po nich, a nie tylko po podejmowanych działaniach, każdy rozpozna w nas harcerza.
To Prawo Harcerskie (Prawo Zucha, Zobowiązanie Instruktorskie), a nie atrakcje programowe determinują nasze działanie. Praca z Prawem kształtuje człowieka, który całym życiem służyć - Bogu, Polsce, innym ludziom. To podjęta służba i braterstwo wobec innych, zastąpienie własnego "ja", służbą, a nie tylko wiedza, umiejętności, staż harcerski potwierdzają, że został osiągnięty w pełni nasz wychowawczy cel.

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją otwartą
Dla wszystkich, którzy chcą podjąć trud związany z kształtowaniem charakteru, ale i przyjąć przygodę oraz zabawę, jaką jest harcerstwo. Harcerstwo każdemu daje szansę, nikogo nie skreśla na początku drogi. Rasa, wyzwanie czy płeć, pochodzenie społeczne czy możliwości intelektualne - nie stanowią bariery w powiedzeniu "tak" harcerskiej przygodzie. ZHP jest dla każdego, ale nie jest dla wszystkich – wszyscy mogą spróbować, jednak być może nie każdy w tej próbie wytrwa.

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją apolityczną, niezależną od partii i ruchów politycznych.
ZHP to stowarzyszenie, które funkcjonuje w określonej rzeczywistości politycznej, jednak nie angażuje się w nią na zasadzie strony. Interes dzieci i młodzieży, w perspektywie umożliwiania im rozwoju oraz kształtowania określonych postaw i wpajania wartości, jest naszym jedynym "interesem".

Naszym celem jest wspieranie młodego człowieka
Aby w owym wspieraniu być skutecznym, stale rozwijamy się i uczymy. Skutecznie wspierać może jedynie organizacja do tego rzetelnie przygotowana, taka, która stale pokonuje własne niedoskonałości i ograniczenia. Organizacja wyrazista, z kompetentną i ideową kadrą. Kadrą, która chce i może stać się dla młodego człowieka autorytetem, przewodnikiem, przyjacielem. Wspieramy drugiego człowieka, czyli pomagamy mu, wskazujemy, umożliwiamy – jednakże wybór drogi i stylu życia należą do tego, kogo prowadzimy harcerską ścieżką. W ten sposób uczymy samodzielności i zachęcamy młodego człowieka do brania odpowiedzialności za własne decyzje działania i własny rozwój. Naszymi działaniami nie konkurujemy z rodzicami i rodziną. Rodziców traktujemy jako pierwszych, najważniejszych wychowawców, dlatego naszą pracę wychowawczą prowadzimy w stałej współpracy z nimi.
ZHP istnieje nie po to, by doskonalić strukturę, przepływ informacji oraz proponować coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze rozwiązania metodyczne dla nich samych. Wszystko to ma sens tylko wtedy, gdy służy wspieraniu młodego człowieka. Przy wątpliwościach natury - czy ZHP rzeczywiście powinno się czymś zajmować - należy postawić sobie pytanie kontrolne - na ile owe działania służą wspieraniu młodego człowieka w rozwoju.


we wszechstronnym rozwoju
- tak budujemy organizację, układamy pracę, tworzymy program czy dzielimy zadania, aby umożliwiać wszechstronny, duchowy, emocjonalny, intelektualny, społeczny i fizyczny rozwój. Patrzymy na człowieka jako na pewną całość i wspieramy go w rozwoju każdego z owych aspektów. Dopiero takie holistyczne podejście do kwestii wychowania umożliwia kształtowanie postaw, naukę oraz doskonalenie umiejętności. Nie to wyróżnia nas spośród innych organizacji pozarządowych, że zajmujemy się rozwojem duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym czy fizycznym. Wyróżnia nas i jest dla nas cenne to, że te wszystkie sfery rozwoju są dla nas obiektem troski jednocześnie, stale, równoważnie.

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
- kształtowanie charakteru wymaga aktywnej postawy wobec siebie samego i otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy elementami większej całości, funkcjonujemy wśród innych ludzi, w określonych warunkach, spotykamy się z różnorodnymi postawami wobec życia. Chcemy przygotować młodego człowieka do samodzielnego stawiania sobie coraz wyższej poprzeczki. Do wymagania od siebie i niezgody na bylejakość. Ważne dla nas są umiejętności, wiedza, przeżycia. Ale mają one być narzędziem do kształtowania charakteru, a nie to kształtowanie zastąpić.
hm. Katarzyna Kwapińska

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Strategia”