XVI Rajd Harcerski "Byle do rana"

poświęcone ogłoszeniom nt. imprez
ODPOWIEDZ
Bronka
Nowicjusz
Posty: 1
Rejestracja: 02 lut 2009, 21:31
Lokalizacja: MKI "Siódemka"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Bronka » 19 paź 2009, 16:16

Młodzieżowy Krąg Instruktorski „Siódemka” ma przyjemność zaprosić na Rajd Harcerski „Byle do rana”. Od lat organizujemy duże rajdy i biwaki, w oparciu
o zdobyte doświadczenie, postanowiliśmy zorganizować wyjazd, którego nigdy nie zapomnicie. Oczywiście, jeżeli przetrwacie DO RANA!
Przyjmijcie wyzwanie i stawcie się na starcie!


Czuwaj!
MKI „SIÓDEMKA”
REGULAMIN:

I. TERMIN IMPREZY

1. Rajd Harcerski „Byle do rana” odbędzie się w dniach: 27-29.11.2009r.
2. Reprezentacje harcerskie, starszoharcerskie zgłaszają się w piątek,
do godziny 17.00, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego
w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 9.
3. Uroczyste zakończenie Rajdu o godz. 14.00 w niedzielę.


II. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Krąg Instruktorski „SIÓDEMKA”
im. gen. bryg. A. E. Fieldorfa ps. NIL
Hufiec Lubin


III. ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie w warunkach turystycznych (karimata, śpiwór) w Szkole Podstawowej nr3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie Harcerskim „Byle do rana” mogą uczestniczyć drużyny harcerskie
i starszoharcerskie w składzie 5 – 15 osobowym + pełnoletni opiekun.

1. Patrole zobowiązane są do posiadania polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenia opłacenia wpisowego, w/w dokumenty zostaną sprawdzone na pierwszej odprawie.


V. ZADANIE PRZEDRAJDOWE

Temat XVI Rajdu Harcerskiego „Byle do rana” to NARODY ŚWIATA. Po przesłaniu zgłoszenia, dla każdego patrolu zostanie wylosowane państwo, które będzie reprezentował na wyjeździe.

PATROLE ZOBOWIĄZANE SĄ PRZYGOTOWAć:

• Piosenkę o tematyce harcerskiej, która zostanie zaprezentowana podczas
XVI Festiwalu Piosenki „Nocne Śpiewanki”
• Mini playback show dopasowany do tematyki rajdu.

Uwaga! Przed festiwalem odbędą się przesłuchania. Tylko najlepsze patrole zostaną dopuszczone do występu na scenie!

• Prezentację na kominek.
Prezentacja musi być związaną z tematem rajdu (forma prezentacji dowolna).
Temat rajdu to NARODY ŚWIATA. Czas prezentacji nie może przekraczać 77 sekund.
Do dyspozycji patrole otrzymają nagłośnienie (z możliwością puszczenia podkładu)
i mikrofon.


VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2009r.
2. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: motylewski.lukasz@gmail.com. W tytule maila należy podać nazwę drużyny oraz datę wpłacenia wpisowego. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie:
www.mki7.boo.pl

Uwaga! Patrole, które zgłoszą się po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Rajdzie!

3. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc noclegowych o przyjęciu na
Rajd „Byle do rana” decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Wpłaty w wysokości 25.00 zł od każdego harcerza, można dokonać
w siedzibie Hufca ZHP w Lubinie lub na konto:

Komenda Hufca ZHP Lubin
Bank Spółdzielczy o/Lubin
Nr konta: 64 8669 0001 0311 9747 2000 0001
Z dopiskiem „Byle do rana” + nazwa patrolu

5. Opiekunowie nie biorą udziału w konkurencjach i grach podczas „Byle do rana”, jednocześnie są zwolnieni z opłaty wpisowego.
6. Na starcie każdy patrolowy musi posiadać:

• Kopię dowodu wpłaty wpisowego na rajd;
• Polisę ubezpieczeniową
• Kartę zgłoszenia podpisaną przez pełnoletniego opiekuna patrolu.

VII. EKWIPUNEK

1. Każdy uczestnik musi posiadać: umundurowanie, śpiwór, strój sportowy, sportowe obuwie zmienne, kubek na herbatę, rzeczy osobiste, latarkę, karimatę, menażkę;
2. Każdy patrol musi posiadać: apteczkę pierwszej pomocy, kompas lub busolę, wyżywienie na czas rajdu.

VIII. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

1. Udział w XVI Festiwalu Piosenki „Nocne Śpiewanki” oraz gitarę za zajęcie pierwszego miejsca;
2. Atrakcyjny, zróżnicowany program;
3. Dyplomy i cenne nagrody dla zdobywców pierwszych trzech miejsc
w klasyfikacji ogólnej;
4. Dyplomy i cenne nagrody dla zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych blokach programowych;
5. Pamiątkową plakietkę;
6. Noclegi w szkole w warunkach turystycznych;
7. Ciepły posiłek w sobotę;
8. Śpiewnik dla każdego uczestnika rajdu.


IX. POSTANOWIENIA KOńCOWE

1. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu
i dyscypliny harcerskiej;
2. W przypadku niestawienia się patrolu lub uczestnika na „Byle do rana” wpisowe nie będzie zwracane.
3. Dyskwalifikacja patrolu może nastąpić w przypadku postępowania niezgodnego
z regulaminem „Byle do rana” i Prawem Harcerskim;
4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas „Byle do rana” ponoszą członkowie patroli i ich opiekunowie;
5. Zwycięzcy rajdu będą wyłonieni na podstawie ogólnodostępnej punktacji, omówionej na pierwszej odprawie patrolowych;
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu
w uzasadnionych przypadkach.


Wszelkie pytania proszę kierować do Komendanta Rajdu phm. Łukasza Motylewskiego pod adres e-mail: motylewski.lukasz@gmail.com.


Serdecznie zapraszamy!

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Imprezy”