Miejsce specjalności w harcerstwie

forum Wydziału Specjalności GK ZHP
19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 21 sty 2006, 09:23

Co zaczęte, trzeba skończyć. Może kogoś zainteresuje jeszcze ten wątek.
Ciąg dalszy tez druha Glassa
=============================================

8. System organizacyjny jednej specjalności

Na podstawie doświadczeń harcerskiej działalności lotniczej można sądzić, że dla rozwoju drużyn jakiejś specjalności jest pożyteczne, gdy istnieje/ą:
- Rada Wychowania danej specjalności zajmująca się sprawami programowo-metodycznymi.
- Inspektorat przy GK (i ewentualnie przy KCh) prowadzący działalność organizacyjną, czyli organizujący imprezy i narady.
- Wydane przez GK Zasady Pracy w danej specjalności porządkujące sprawy przyznawania nazwy drużynom danej specjalności,wyróżnień dla najlepszych drużyn, systemu wychowania harcerskiego w danej specjalności (wymagania psychofizyczne i moralne danej specjalności, propozycje nt. dodatkowych wymagań do stopni harcerskich), kalendarza dorocznych imprez, ramowych regulaminów imprez, dorocznych sejmików jako spotkań kadry, program6w kursów popularyzatorów i organizatorów, wymagań na patenty, oraz wymagań na sprawności danej specjalności.
- Podręcznik metodyczny prowadzenia pracy w danej specjalności. Korzystne jest, gdy ma on formę zbeletryzowaną, działającą na wyobraźnię i gdy zawiera materiały szkoleniowe.
- Wydawnictwa dodatkowe jak: zbiory gawęd, zbiory piosenek i wierszy, dzieje danej specjalności w harcerstwie, wzory modeli i urządzeń do budowania, zbiory gier i zabaw, wzory materiałów dydaktyczno-zabawowych itp.
- Ośrodek terenowy, prowadzony przez mocne środowisko, pełniący funkcję ośrodka szkoleniowego dla harcerzy z całego kraju.
=====================================================
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 21 sty 2006, 09:26

Ciąg dalszy tez druha Glassa
==================================================

9. Skąd brać środki finansowe

Przytoczę znów słowa Naczelnika z 1922 r:
"Nie pieniądze robią ludzi, lecz ludzie robią pieniądze. Nie o braku tedy pieniędzy, lecz o braku dostatecznej inicjatywy i energii mówić wypada".
Przykład 1.:Na początku stanu wojennego, krakowscy harcerze ze Szczepu 19 KDHL postanowili zdobyć balon na ogrzane powietrze. Aeroklub w tym czasie uznał to za nierealne z braku dewiz. Harcerze znaleźli możliwość zakupu balonu na Węgrzech ( w drodze wyjątku, bo przed wojną polscy harcerze ofiarowali Węgrom szybowiec). Zebrali środki finansowe i tak powstał balon "Harcerz".
Przykład 2.:Harcerskie Koło Lotnicze "Trawers" ze Złotoryi cztery lata (tekst napisano w marcu 1992), temu uzyskało samochód łazik, który po remoncie posłużył do prac zarobkowych za zarobione pieniądze kupili samolot od ledwo zipiącego aeroklubu, Wyremontowali go i już trzeci rok prowadzą szkolenie spadochroniarzy, nawigatorów i pilotów-aspirantów. Szkolą w nawigacji także dzieci niepełnosprawne z prewentorium w Konstancinie. Widać, że to są harcerze, którym się chce. Są godni naśladowania.

Istnieją różne poziomy i stopnie specjalizacji, lecz wiele z nich jest osiągalnych przy ograniczonych środkach finansowych. Zaś do poważniejszych przedsięwzięć potrzebna jest silna wola i zapał.
Stare harcerskie powiedzenie brzmi :"Nie ma rzeczy niemożliwych trzeba tylko naprawdę chcieć."
Niemożność to tylko świadectwo własnej nieudolności!
Jeśli nam się nie chce, to opuśćmy szeregi harcerstwa i nie utrudniajmy młodzieży życia swym zniechęceniem.
Harcerze nigdy nie szukali łatwizny, lecz brali się za rzeczy niemożliwe.
Na początku II wojny światowej brytyjski minister Produkcji Lotniczej kazał w swym ministerstwie wywiesić hasło:
"Sprawy niemożliwe załatwiamy od ręki, cuda zabierają nam trochę czasu"
Harcerze-lotnicy je realizują. A teraz ty je zrealizuj!

==================================================
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 16 mar 2006, 20:15

Końcowa część tez druha Glassa
==================================================

10.Nasza rola

Nasz kraj znajduje się w kryzysie ekonomicznym (tekst napisano w marcu 1992), którego zasadniczą przyczyną jest kryzys duchowy ,głównie moralny. Życie zostało zdominowane przez cwaniactwo. Ogarnęła nas tandeta pracy, tandeta życia rodzinnego i tandeta rozrywki. Ta sytuacja jest wyzwaniem dla ludzi dobrej woli, w tym i dla harcerstwa. Żyjemy w czasach przełomowych, które pociągną za sobą zasadnicze skutki dla życia naszego narodu. Od nas, instruktorów, zależy jaką rolę odegra w tym harcerstwo. Czy tylko marginesową, jako organizacja zabawowa, czy też podejmując zasadnicze dla przyszłości kraju problemy, będzie miała konkretny wpływ na postawy młodych Polaków, wskazując drogi, wychodzenia z obecnej sytuacji.
Zadaniem harcerstwa, od jego zarania, jest przygotowanie do życia, czyli: 1.do pracy, 2.do życia rodzinnego, 3.do rozrywki.
Rozwijając w harcerstwie specjalności podamy rękę młodzieży umożliwiając jej rzetelne przygotowanie sił do życia, zaś krajowi przysporzymy pasjonatów chcących czegoś dokonać solidną pracą oraz potrafiących organizować pożyteczną rozrywkę, wydajmy bój tandecie życia. Na miejsce nudy i olewania wprowadźmy pasję realizowania poważnych zadań specjalistycznych, będących wielką przygodą i dających szans, zmierzenia swej wartości. To nie prawda, że młodzież lubi łatwiznę. Młodzież tylko powątpiewa w możliwość udziału w czymś poważnym.
Wszystko zależy od nas, instruktorów. Problemem nie jest brak recepty, lecz brak woli. Na Tobie Druhu instruktorze spoczywa odpowiedzialność za przyszłość Polski. Zależy ona od twojej inicjatywy i od Twojej wytrwałości.
Od czego zacząć?
- Wzywam instruktorów i starszych harcerzy do bacznego rozejrzenia się za problemami leżącymi odłogiem i do śmiałego inicjowanie nieprzeciętnych zadań podejmowanych przez drużyny. Ambitne zadanie bardziej porywa niż specjalizacja, a pociąga za sobą specjalizację.
- Wzywam władze harcerskie do należytego docenienia wagi specjalności w systemie harcerskim ; tak w ogólnych założeniach programowych i organizacyjnych, jak i w systemie kształcenia kadry oraz w konsekwentnym wymaganiu posiadania specjalizacji przy zdobywaniu stopni HR i harcmistrza.
- Wzywam posiadające doświadczenie harcerskie zespoły specjalnościowe do organizowania kursów instruktorów specjalności i do opracowania materiałów metodyczno-szkoleniowych i ich powielenia.

Wszystkich Was wzywam do wykazania odważnej inicjatywy.
Druhowie! To do nas zwrócone są słowa:
"Ramię pręż, słabość krusz, ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ !"
Więc do czynu!

hm. Andrzej Glass HR

Materiał na konferencje harcmistrzowską:
"Rola specjalności harcerskich w wychowaniu"
Załęcze, 11-12 kwiecień 1992

==================================================

To koniec tez Druha Glassa.
Może ktoś jeszcze wypowie swoje zdanie o miejscu specjalności w działalnosci harcerskiej ?

Jeszcze raz polecam pozostałe materiały:

- Miejsce specjalności harcerskich w wychowaniu - hm. Andrzej Glass

- Miejsce specjalności w pracy harcerskiej - hm. Andrzej Glass

- O specjalnościach harcerskich, uwag kilka - hm. Roman Kasprowicz

- Rola techniki w wychowaniu harcerskim - Jan Rossman

- Kształtowanie wrazliwości a specjalności - hm. Eugeniusz Chrzanowski

Są dostępne na stronie:

http://specjalnosci.republika.pl
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

panwac
Stały bywalec
Posty: 653
Rejestracja: 13 lip 2002, 20:11
Lokalizacja: HKW "Dal"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: panwac » 19 mar 2006, 17:14

19kldh pisze:[...]Specjalnościami harcerskimi nazywamy dziedziny w jakich specjalizują się drużyny. Czyli mamy specjalności kulturalno-artystyczne, krajoznawczą, pożarniczą ,wodną, lotniczą, MSR-owsko-motoryzacyjną, techniczno-obronną, łącznościową, jeździecką i inne. [...]
Niedocenianie roli specjalności, w zaraniu harcerstwa zwanych rzemiosłami, świadczy o infantylizmie naszego ruchu harcerskiego. Jest to też główna przyczyna niepowodzeń harcerstwa starszego (wędrowników).
W przeciwieństwie do skautingu Baden-Powella, w Polsce specjalności były od zarania słabą stroną, wręcz piętą achillesową harcerstwa. Tylko jedna specjalność, wyszkolenie wojskowe, bywało u nas na wysokim poziomie podczas obu wojen światowych i wówczas harcerstwo miało osiągnięcia w pracy z młodzieżą starszą.[...]
StaryWilk pisze:Rzeczywiście, specjalności nie były szeroko upowszechnione w przedwojennym harcestwie, można też ostrożnie postawić w tym braku powszechności tezę, że mają coś wspólnego z "niepowodzeniami" wędrownictwa. Ale, właśnie ale, to harcerze byli pionierami radia i radioamatorstwa. To na harcerskiej specjalności żeglarskiej budowano polskie żeglarstwo, to turystyka kwalifikowana, kajakarstwo /wyprawy , np. do...Indii/ . [ciach]
Wszelkie uogólnienia mogą prowadzić do nieporozumień, dlatego na wstępie pozwoliłem sobie zamieścić dwa fragmenty z wcześniejszych wpisów.
Wyszedłem z drużyn o specjalności wodnej, obecnie znów działam z wodniakami, więc trochę trudno mi się zgodzić z tezą, że specjalności były i są naszą słabą stroną. Trafnie zauważył Stary Wilk, że w wielu dziedzinach harcerskie pomysły i rozwiązania stawały się później bazą dla rozwiązań powszechnych (choćby początki systemu stopni żeglarskich ładnie to pokazują).
Działalność specjalnościowa, to nic innego, jak metoda wychowawcza, wykorzystująca zainteresowania podopiecznych konkretną dziedziną aktywności. Upraszczając, o ile każda drużyna może sięgać po różne działania specjalnościowe, o tyle w drużynie specjalnościowej wybrana sfera zainteresowań współtworzy rytm jej pracy oraz daje możliwość osiągnięcia mistrzowskiej wiedzy i umiejętności przydatnych później w dorosłym życiu. Wymaga również odpowienio wysokich kwalifikacji kadry (specjalistyczne uprawnienia, w tym "trenerskie"), aby zapewnić ciągłość pracy jednostki.

Do listy publikacji zamieszczonych przez dh. Czesława pozwolę sobie dodać kilka innych:

Wyczyn w wędrowniczych drużynach wodnych - phm. Sylwia Kardzis
Dobre środowisko wodniackie - phm. Wiktor Wróblewski
Zbiórki wodniackie - phm. Sylwia Kardzis
Co sprzyja, a co hamuje rozwój drużyn wodnych? - phm. Wiktor Wróblewski
Specjalności w ZHP - phm. Wiktor Wróblewski
Rozwój harcerstwa wodniego i Zlot pod Kościerzyną
Szczegółowe zasady pracy drużyn specjalności wodnej (Projekt) - phm. Wiktor Wróblewski
Zmiany w systemie stopni żeglarskich (obejmuje zmiany od II RP + wkład harcerskiej specjalności wodnej na kształt stopni żeglarskich) - phm. Wiktor Wróblewski

Serwis wodniacy.zhp.pl jest w tej chwili modernizowany, tak więc niektóre linki za jakiś czas mogą się zdezaktualizować. Zainteresowanych tematyką zapraszam do śledzenia serwisu.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2006, 17:16 przez panwac, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Piotr Nowacki kpt.j.
instruktor Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP
instruktor Retmanatu Hufca Łódź-Polesie - HKW "Dal"
WODNIACY | SZANTOWIĄZAŁKA | WENECJA

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 20 mar 2006, 10:45

panwac pisze:
19kldh pisze:[...] Niedocenianie roli specjalności, w zaraniu harcerstwa zwanych rzemiosłami, świadczy o infantylizmie naszego ruchu harcerskiego. Jest to też główna przyczyna niepowodzeń harcerstwa starszego (wędrowników).
W przeciwieństwie do skautingu Baden-Powella, w Polsce specjalności były od zarania słabą stroną, wręcz piętą achillesową harcerstwa. Tylko jedna specjalność, wyszkolenie wojskowe, bywało u nas na wysokim poziomie podczas obu wojen światowych i wówczas harcerstwo miało osiągnięcia w pracy z młodzieżą starszą.[...]
Wyszedłem z drużyn o specjalności wodnej, obecnie znów działam z wodniakami, więc trochę trudno mi się zgodzić z tezą, że specjalności były i są naszą słabą stroną. Trafnie zauważył Stary Wilk, że w wielu dziedzinach harcerskie pomysły i rozwiązania stawały się później bazą dla rozwiązań powszechnych (choćby początki systemu stopni żeglarskich ładnie to pokazują).
Działalność specjalnościowa, to nic innego, jak metoda wychowawcza, wykorzystująca zainteresowania podopiecznych konkretną dziedziną aktywności. Upraszczając, o ile każda drużyna może sięgać po różne działania specjalnościowe, o tyle w drużynie specjalnościowej wybrana sfera zainteresowań współtworzy rytm jej pracy oraz daje możliwość osiągnięcia mistrzowskiej wiedzy i umiejętności przydatnych później w dorosłym życiu. Wymaga również odpowienio wysokich kwalifikacji kadry (specjalistyczne uprawnienia, w tym "trenerskie"), aby zapewnić ciągłość pracy jednostki.
To nie "19kldh" a "Andrzej Glass" ;)
Zwróć uwagę że chodziło mu przede wszyskim o niedocenianie roli specjalności .
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

panwac
Stały bywalec
Posty: 653
Rejestracja: 13 lip 2002, 20:11
Lokalizacja: HKW "Dal"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: panwac » 20 mar 2006, 11:10

No fakt - poszedłem na łatwiznę i zarobiłem cytatę z automata. ;)
hm. Piotr Nowacki kpt.j.
instruktor Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP
instruktor Retmanatu Hufca Łódź-Polesie - HKW "Dal"
WODNIACY | SZANTOWIĄZAŁKA | WENECJA

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Harcerskie specjalności”