List otwarty do delegatów na XXXVII Zjazd ZHP

O idei harcerskiej, naszych zasadach, Prawie...
ODPOWIEDZ
19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 09 mar 2012, 13:21

LIST OTWARTY
DO DELEGATÓW NA XXXVII NADZWYCZAJNY ZJAZD ZHP

Jako że nie jestem delegatem pragnę Druhnom i Druhom
zwrócić uwagę na ważną kwestię.
Jej sens zawarty jest w zamieszczonym poniżej projekcie.
Zachęcam Druhny i Druhów do zgłoszenia niniejszego wniosku formalnego,
w oryginalnej lub zmodyfikowanej wg Waszego uznania, treści.

Czuwaj
hm. Czesław Przybytek HR
--------------------------------


Jako delegat na XXXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP zgłaszam wniosek formalny,
o zmianę porządku obrad XXXVII Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP.

Zmiana polegać ma na uzupełnieniu porządku obrad o dwa punkty.
Pierwszy punkt to decyzja Zjazdu zlecająca Komisji Programowej (w
konsultacji z GK ZHP) opracowania treści alternatywnych projektów uchwały
zjazdu, dotyczących jednego z celów, dla którego został zwołany XXXVII Zjazd
ZHP.
Celu określonego w uchwale XXXVI Zjazdu ZHP, "... zobowiązującej do zwołania
Zjazdu Programowego ZHP, który pozwoli wytyczyć nowe kierunki pracy
harcerskiej oraz jasno określi cele działania w XXI wieku...", oraz
określonego w Decyzji Przewodniczącego ZHP z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zwołania XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP.

Drugim wnioskowanym punktem porządku obrad byłoby głosowanie alternatywnych
wersji w/w projektu.

Uzasadnienie:
W dniu 03.12.2012 XXXVII Zjazd ZHP odrzucił projekt uchwały zjazdu, która
zdaniem jej autorów miała zrealizować wspomniany wyżej cel zwołania zjazdu.
Niestety, po wspomnianym głosowaniu, do chwili obecnej Zjazd nie określił
jak ma zamiar zrealizować ten cel swego zwołania.
Także Prezydium Zjazdu nie przedstawiło propozycji jak miałby Zjazd
zrealizować ten cel.

Dla zachowania powagi Zjazdu ZHP pozwalam sobie zaproponować zarysy trzech
alternatywnych projektów w/w uchwały.

W pierwszym projekcie:
XXXVII Zjazd ZHP zobowiązuje Przewodniczącego ZHP do zwołania Zjazdu
Programowego w sierpniu 2012 roku (a konkretnie w dniach 11-15 lub
15-19.08.2012).
(Zjazd na terenie jednego z ośrodków harcerskich w warunkach polowych).
XXXVII Zjazd ZHP zobowiązuje GK ZHP do zorganizowania (w porozumieniu z
komendami chorągwi)
2 tur regionalnych jednodniowych spotkań przygotowawczych delegatów (każda
tura w 3-4 lokalizacjach).
Zjazd zobowiązuje każdego z delegatów do czynnego udziału w co najmniej
jednym spotkaniu.
XXXVII Zjazd ZHP zobowiązuje delegatów do czynnego uczestnictwa w otwartych
internetowych formach dyskusji nad przedmiotem zjazdu,
zachęcając całą kadrę ZHP do aktywnego uczestnictwa w tej dyskusji.
Zobowiązuje się GK ZHP do zapewnienia odpowiednich narzędzi do prowadzenia
tej dyskusji.


W projekcie drugim:
- XXXVII Zjazd ZHP zobowiązuje Przewodniczącego ZHP do zwołania Zjazdu
Programowego w grudniu 2012 roku, w standardowej formie organizacyjnej.
(Projekt daje więcej czasu na ewentualną dyskusję lecz jest bardziej
kosztowny).


W projekcie trzecim:
- XXXVII Zjazd ZHP postanawia "... wytyczyć nowe kierunki pracy harcerskiej
oraz jasno określić cele działania w XXI wieku..."
dopiero na kolejnym zjeździe zwyczajnym, w grudniu 2013 roku.


Mam nadzieję że Druhny i Druhowie Delegaci potrafią sami ocenić skutki
realizacji poszczególnych projektów uchwały.
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Harcerskie ideały”