Założenia projektu w zakresie spraw członkowskich

forum poświęcone proponowanym zmianom w Statucie ZHP
Maciek P
Stały bywalec
Posty: 3472
Rejestracja: 03 mar 2007, 15:55
Lokalizacja: Inspektorat HSG/HSRD
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Maciek P » 10 kwie 2009, 11:27

alek pisze:tak czy inaczej - jeśli członkostwo ma powstawać przy składaniu Przyrzeczenia (ewentualnie obietnicy) to mimo wszystko trzeba bu jakoś uregulować funkcjonowanie osób do tego czasu - nawet jeśli nie są członkami formalnymi - przecież będą jeździć na biwaki, czasem na obóz jak ktoś wstąpi w kwietniu....


jeśli zaś powstaje w jeszcze przed złożeniem przyrzeczenia - to problem jest zamknięty
Z punktu widzenia prawa owszem. Ale w takim razie, jeśli członkostwo powstaje przed złożeniem Przyrzeczenia, to:
a) jaki status ma w takim razie Przyrzeczenie?
b) na jakiej podstawie członkowi Związku przez 3-6 miesięcy odmawiamy prawa noszenia odznaki organizacyjnej?
Maciej Pietraszczyk 503-664-824
hsg@zhp.pl; maciej.pietraszczyk@strazgraniczna.pl

Nad sruby korouhev zavlála, to v¹ak neznaèí, ¾e je tam sláva,
v¹em vìrným poka¾dé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítìzí, v pravdì je síla.

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 10 kwie 2009, 11:34

STATUT
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
uchwalony
na XXVIII Zjeździe ZHP w Bydgoszczy 6 - 9 grudnia 1990r.
ze zmianami uchwalonymi
na XXIX Zjeździe w Warszawie 9 - 12 grudnia 1993 r.,
Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w Poznaniu 10 czerwca 1995r.
i na XXXI Zjeździe ZHP w Zegrzu 4 - 7 grudnia 1997r.

funkcjonujący do 08.12.2001 r. (XXII Zjazd ZHP)
§ 17
1. Zuchem zostaje się w wieku 7-11 lat, po złożeniu Obietnicy Zucha.
2. Harcerzem zostaje się w wieku 10-15 lat, po złożeniu Przyrzeczenia
Harcerskiego.
3. Harcerzem starszym zostaje się w wieku od 15 lat, po złożeniu
Przyrzeczenia Harcerskiego.
4. Instruktorem może zostać harcerz starszy po ukończeniu 16 lat, cieszący
się nienaganną opinią, przygotowany do pełnienia funkcji statutowej, po
złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego.
5. Seniorem może zostać instruktor lub harcerz starszy, nie pełniący funkcji
statutowej, wyrażający wolę przynależności do kręgu seniora.

§ 18
1. Członkostwo ZHP powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności
i przyjęcia do podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP.
2. Decyzję o dopuszczeniu do złożenia Obietnicy Zucha lub Przyrzeczenia
Harcerskiego podejmuje instruktor lub harcerz starszy kierujący
podstawową jednostką organizacyjną ZHP.
3. Decyzję o dopuszczeniu do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego
podejmuje właściwy komendant hufca lub chorągwi.
4. Decyzję o wpisaniu na listę seniorów podejmuje, na wniosek osoby
zainteresowanej, właściwy komendant hufca lub chorągwi albo Naczelnik
ZHP. Szczegółowe zasady prowadzenia list seniorów określa Naczelnik
ZHP.
5. Szczegółowy tryb ponownego nabycia członkostwa w ZHP przez osoby,
których członkostwo ustało na skutek wystąpienia z ZHP, skreślenia z listy
członków ZHP lub wykluczenia z ZHP, określa Rada Naczelna ZHP.
6. Osoby przyjęte do drużyny lub innej podstawowej jednostki
organizacyjnej ZHP pozostają w okresie próbnym do czasu złożenia
Obietnicy Zucha lub Przyrzeczenia Harcerskiego z prawem występowania
w mundurze ZHP.
Postanowienia § 20 ust. 1 i § 21 ust. 1 stosuje się wobec nich
odpowiednio.
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

azymut
Starszy użytkownik
Posty: 237
Rejestracja: 16 wrz 2004, 22:34
Lokalizacja: Chorągiew Wielkopolska ZHP
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: azymut » 10 kwie 2009, 13:56

Maciek P pisze:Tylko, że wyrażenie woli wstąpienia do ZHP następowało (ustnie) w momencie składania Obietnicy lub Przyrzeczenia. Więc patrząc na te zasady kontekstowo trzeba uznać, że członkostwo nabywało się w momencie złożenia tejże.
Przedstawiona sytuacja jest niezgodna z obowiązującym Statutem i uchwałami władz ZHP, ponieważ:
1) próbę harcerki/harcerza realizuje harcerka/harcerz ("Próba harcerki/harcerza przygotowuje do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Idea i wymagania próby harcerki/harcerza dotyczą kształtowania harcerskiej postawy oraz podstawowej wiedzy o harcerstwie i Związku. W każdym indywidualnym przypadku wymagania powinny być sformułowane odpowiednio do etapu rozwoju (wieku) harcerki i harcerza realizujących próbę." - System stopni harcerskich - załącznik nr 1 do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r.),
2) harcerka/harcerz jest członkiem ZHP (§ 17 ust. 1-2 obowiązującego Statutu ZHP),
3) osoby do lat 16 mogą należeć do ZHP za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (§ 15 ust. 2 obowiązującego Statutu ZHP).

Wyrażenie woli wstąpienia do ZHP wyłącznie w formie ustnej w momencie składania Obietnicy lub Przyrzeczenia przez małoletniego w wieku poniżej 16 lat jest więc niezgodne ze Statutem ZHP i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, który stanowi, że małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do stowarzyszeń, za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w ich statutach.

Czuwaj!
hm. Rafał M. Socha HR
Wiceprzewodniczący ZHP - http://www.rn.zhp.pl
Prezes Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu - http://www.azymut.org.pl

azymut
Starszy użytkownik
Posty: 237
Rejestracja: 16 wrz 2004, 22:34
Lokalizacja: Chorągiew Wielkopolska ZHP
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: azymut » 10 kwie 2009, 14:00

alek pisze:tak czy inaczej - jeśli członkostwo ma powstawać przy składaniu Przyrzeczenia (ewentualnie obietnicy) to mimo wszystko trzeba bu jakoś uregulować funkcjonowanie osób do tego czasu - nawet jeśli nie są członkami formalnymi - przecież będą jeździć na biwaki, czasem na obóz jak ktoś wstąpi w kwietniu....

jeśli zaś powstaje w jeszcze przed złożeniem przyrzeczenia - to problem jest zamknięty
W myśl projektu Statutu ZHP, członkostwo nie jest nabywane w momencie złożenia Obietnicy Zucha, czy Przyrzeczenia Harcerskiego. Członkostwo powstaje z chwilą przyjęcia przez ZHP deklaracji członkowskiej i uzyskania przydziału służbowego (§ 15 ust. 1).
hm. Rafał M. Socha HR
Wiceprzewodniczący ZHP - http://www.rn.zhp.pl
Prezes Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu - http://www.azymut.org.pl

azymut
Starszy użytkownik
Posty: 237
Rejestracja: 16 wrz 2004, 22:34
Lokalizacja: Chorągiew Wielkopolska ZHP
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: azymut » 10 kwie 2009, 14:07

Maciek P pisze:Z punktu widzenia prawa owszem. Ale w takim razie, jeśli członkostwo powstaje przed złożeniem Przyrzeczenia, to:
a) jaki status ma w takim razie Przyrzeczenie?
b) na jakiej podstawie członkowi Związku przez 3-6 miesięcy odmawiamy prawa noszenia odznaki organizacyjnej?
Odpowiadając:
a) złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego powoduje, że członek ZHP staje harcerzem (czy odpowiednio harcerzem starszym, wędrownikiem),
b) na podstawie uregulowania tego w Statucie ZHP (przypomnę: żaden przepis zewnętrzny nie ogranicza stowarzyszeń w możliwości określenia w Statucie, w którym momencie członkowie stowarzyszenia otrzymują odznakę organizacyjną).
hm. Rafał M. Socha HR
Wiceprzewodniczący ZHP - http://www.rn.zhp.pl
Prezes Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu - http://www.azymut.org.pl

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 10 kwie 2009, 16:29

azymut pisze:Założenia projektu w zakresie spraw członkowskich:
• rezygnacja z kategorii członków wspierających,
Jak macie zamiar rozwiązać problem obecnych działaczy (członków wspierających) ?

(bo już raz tak było że przez kilka lat pozornie ich nie było)
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

azymut
Starszy użytkownik
Posty: 237
Rejestracja: 16 wrz 2004, 22:34
Lokalizacja: Chorągiew Wielkopolska ZHP
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: azymut » 10 kwie 2009, 19:16

19kldh pisze:
azymut pisze:Założenia projektu w zakresie spraw członkowskich:
• rezygnacja z kategorii członków wspierających,
Jak macie zamiar rozwiązać problem obecnych działaczy (członków wspierających) ?

(bo już raz tak było że przez kilka lat pozornie ich nie było)
W wymiarze prawnym: utrata członkostwa ZHP na mocy uchwały Zjazdu ZHP zmieniającej Statut.
hm. Rafał M. Socha HR
Wiceprzewodniczący ZHP - http://www.rn.zhp.pl
Prezes Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu - http://www.azymut.org.pl

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 10 kwie 2009, 19:36

azymut pisze:
19kldh pisze:
azymut pisze:Założenia projektu w zakresie spraw członkowskich:
• rezygnacja z kategorii członków wspierających,
Jak macie zamiar rozwiązać problem obecnych działaczy (członków wspierających) ?

(bo już raz tak było że przez kilka lat pozornie ich nie było)
W wymiarze prawnym: utrata członkostwa ZHP na mocy uchwały Zjazdu ZHP zmieniającej Statut.
A o ochronie praw słusznie nabytych słyszałeś ?
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

azymut
Starszy użytkownik
Posty: 237
Rejestracja: 16 wrz 2004, 22:34
Lokalizacja: Chorągiew Wielkopolska ZHP
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: azymut » 10 kwie 2009, 19:54

19kldh pisze:Jak macie zamiar rozwiązać problem obecnych działaczy (członków wspierających) ?
(bo już raz tak było że przez kilka lat pozornie ich nie było)
azymut pisze:W wymiarze prawnym: utrata członkostwa ZHP na mocy uchwały Zjazdu ZHP zmieniającej Statut.
A o ochronie praw słusznie nabytych słyszałeś ?
Stwierdzam jakie stanowisko zostało przyjęte przez zespół.
hm. Rafał M. Socha HR
Wiceprzewodniczący ZHP - http://www.rn.zhp.pl
Prezes Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu - http://www.azymut.org.pl

rynio
Starszy użytkownik
Posty: 211
Rejestracja: 26 maja 2007, 08:54
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: rynio » 10 kwie 2009, 20:10

19kldh pisze:
azymut pisze:
19kldh pisze: Jak macie zamiar rozwiązać problem obecnych działaczy (członków wspierających) ?

(bo już raz tak było że przez kilka lat pozornie ich nie było)
W wymiarze prawnym: utrata członkostwa ZHP na mocy uchwały Zjazdu ZHP zmieniającej Statut.
A o ochronie praw słusznie nabytych słyszałeś ?
Czyli, że nie można raz przyjętego modelu członkostwa w organizacji nigdy już zmienić? Ochrona praw słusznie nabytych buahahaha

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 10 kwie 2009, 20:28

rynio pisze:
19kldh pisze:
azymut pisze: W wymiarze prawnym: utrata członkostwa ZHP na mocy uchwały Zjazdu ZHP zmieniającej Statut.
A o ochronie praw słusznie nabytych słyszałeś ?
Czyli, że nie można raz przyjętego modelu członkostwa w organizacji nigdy już zmienić? Ochrona praw słusznie nabytych buahahaha
Zamiast ryczeć przeczytaj jeszcze raz, ze zrozumieniem. Chyba umiesz ?

A jeśli nie umiesz, to "podpowiem".
Nie kwestionuję prawa "zmiany przyjętego modelu członkostwa" tylko pytam się o planowany przez Was status obecnych "działaczy" PO ewentualnej zmianie statutu.

Poprzednio było tak że nie przyjmowano nowych a starzy funkcjonowali nadal wg zasad ich dotyczacych, okreslonych w "starym" statucie.

Będzie powtórka, czy macie jakąś inną propozycję ?
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

rynio
Starszy użytkownik
Posty: 211
Rejestracja: 26 maja 2007, 08:54
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: rynio » 10 kwie 2009, 20:31

19kldh pisze:Poprzednio było tak że nie przyjmowano nowych a starzy funkcjonowali nadal wg zasad ich dotyczacych, okreslonych w "starym" statucie.

Będzie powtórka, czy macie jakąś inną propozycję ?
Ale tak sobie funkcjonowali, aż umarli?

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 10 kwie 2009, 20:34

azymut pisze:
19kldh pisze:Jak macie zamiar rozwiązać problem obecnych działaczy (członków wspierających) ?
(bo już raz tak było że przez kilka lat pozornie ich nie było)
azymut pisze:W wymiarze prawnym: utrata członkostwa ZHP na mocy uchwały Zjazdu ZHP zmieniającej Statut.
A o ochronie praw słusznie nabytych słyszałeś ?
Stwierdzam jakie stanowisko zostało przyjęte przez zespół.
Czyli nikogo z członków zespołu nie interesował "wymiar prawny" poprzedniej "operacji likwidacji działaczy" ?
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 10 kwie 2009, 20:37

rynio pisze:
19kldh pisze:Poprzednio było tak że nie przyjmowano nowych a starzy funkcjonowali nadal wg zasad ich dotyczacych, okreslonych w "starym" statucie.

Będzie powtórka, czy macie jakąś inną propozycję ?
Ale tak sobie funkcjonowali, aż umarli?
Mieliby umrzeć w ciągu kilku lat ? ;)
Nie, w dobrym zdrowiu działali w ZHP, aż do ponownego przywrócenia tej kategorii członkowskiej.
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

rynio
Starszy użytkownik
Posty: 211
Rejestracja: 26 maja 2007, 08:54
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: rynio » 10 kwie 2009, 20:41

Nie przywrócono tej kategorii członkowskiej Czesławie.

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Nowy Statut ZHP”