Komunikat Naczelnictwa PH Wydz. Spec. GK ZHP – nr 6 /

forum Poczt Harcerskich
ODPOWIEDZ
PH 101 Lomża
Użytkownik
Posty: 70
Rejestracja: 20 wrz 2007, 20:07
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: PH 101 Lomża » 12 lip 2008, 18:28

Komunikat Naczelnictwa Poczt Harcerskich Wydz. Spec. GK ZHP – nr 6 / lipiec'08
Druhny i Druhowie!
Naczelnicy Poczt Harcerskich!
Serdecznie witam w naszym pocztowym gronie najmłodszą CZŁONKINIę PH 155 Dąbrowa Górnicza – urodzoną w dniu 10 lipca 2008 r. córkę Andrzeja i Patrycji Chachaj. W imieniu Naczelnictwa i całej naszej Specjalności serdecznie gratuluję Rodzicom – niech się Wam zdrowo chowa i szybko wyruszy z Wami na harcerski szlak!!!

Niemniej serdecznie gratuluję dh. Katarzynie Wajdzik – Naczelniczce PH 142 Kraków „Swarożek”, która pomyślnie obroniła się i już jest Panią Magister. Osobiście uważam, że Pani Doktor też brzmi dumnie i pięknie – zatem ad rem Druhno Kasiu!

Uprzejmie informuję, że nowym kierownikiem Wydziału Specjalności został mianowany phm. Maciej PIETRASZCZYK (Rozkaz L.5/2008 20.05.2008 r.)
telefon do biura: +48 22) 339 07 21 e-mail: specjalnosci@zhp.pl

Mając na uwadze, że nie do wszystkich Was dociera już nasz kwartalnik POCZTOWE KOMUNIKATY postanowiłem k’ woli przypomnienia wysłać tą drogą ostatnie informacje, ustalenia Naczelnictwa PH i nasze oczekiwania od Was…
Po raz kolejny informuję, że nie stać mnie na ciągłe czynienie komukolwiek z Was prezentów w postaci darmowej wysyłki wspomnianego kwartalnika. Przykro, ale kolejny, jubileuszowy numer 40 kwartalnika wyślę tylko do tych, którzy w ostatnim okresie wysłali mi na ten cel znaczki pocztowe. Niestety, życie jest brutalne, jak mawiali starożytni… Nie jest dla Was chyba żadną tajemnicą, że nakłady i kolportaż ich nie były dotychczas dotowane…
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia br.(sobota) od godz. 11.00 w Głównej Kwaterze ZHP uczestniczyłem w spotkaniu Szefów Inspektoratów z Naczelniczką ZHP - hm. Małgorzatą Sinica i jej zastępcą - hm. Krzysztofem Budzińskim oraz nowym Naczelnym Kapelanem ZHP x. phm. Ronaldem Kasowskim. Tematyką zbiórki były m.in.: Konferencja specjalnościowa. Specjalnościowa Akcja Szkoleniowa 2008. Problemy w pracy inspektoratów. Sprawy bieżące Wydziału. Ustalono, że zaproponowana przez dwoje instruktorów i wynikająca w ostatniego Zjazdu ZHP konferencja specjalnościowa zostanie przeprowadzona po wszechstronnej debacie wg. opracowanego programu na forum internetowym w dniach 17-18-19 października br. w miejscowości Józefów k. Otwocka. Podczas spotkania poszczególne specjalności „chwaliły się” osiągnięciami i trudnościami w temacie organizacji SAS’2008.
W naszych przedsięwzięciach na rok bieżący nie było planowane (nikt nie zgłosił do planu) uczestniczenie w takowej - jednak powinniśmy podjąć się organizacji centralnego obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla wszystkich poczt na rok następny, a w tym roku przeprowadzić jeszcze jedne warsztaty dla nowego narybku PH. Zatem z naszych szeregów niech zgłoszą się do mnie instruktorzy z uprawnieniami - zgodnie z wymogami władz oświatowych i przepisami ZHP do przeprowadzenia takiej akcji. Oczekuję też na propozycje lokalizacji takiej akcji.
Jak już informowałem, dniu 7 czerwca 2008 r. w Głównej Kwaterze ZHP odbyło się IV (tej kadencji) posiedzenie Naczelnictwa Poczt Harcerskich Wydziału Specjalności GK ZHP. Ponadto z ramienia Głównej Kwatery ZHP swą obecnością zaszczycili nas hm. Krzysztof Budziński – zastępca Naczelnika ZHP i hm. Katarzyna Traczyk – Dyrektor Muzeum Harcerstwa. Podczas spotkania dokonano ceny realizacji podjętych zadań w I półroczu 2008. Omówiono sprawę archiwali Poczt Harcerskich i kroniki specjalności. Przyjęto informację instruktora CAPH dot. sprawozdawczości poczt harcerskich za rok 2007 – przyjęto wytyczne dot. zaliczenia służby pocztom harcerskim w latach następnych. Omówiono sprawy edycji kolejnego kwartalnika informacyjno-szkoleniowego „Pocztowe Komunikaty”. Opracowano programu PZNPH – Chorzów’08 i obchodów Dnia Poczt Harcerskich. Omówiono problemy dot. zlotu Silesia ’2008 i Zlotu ’2010. Przyjęto informację naszego webmastera o problemach Internetu w naszej specjalności. Ponadto omawiano problemy: – regulaminów PH, szkolenia nowych kadr pocztowców na warsztatach i obozach centralnych PH oraz sprawy związane z reaktywowaniem poczt…
DODATKOWE ZALICZENIE SŁUŻBY POCZTOWEJ ZA ROK 2007:
Na wniosek instruktora CAPH – dh. Marka Bieżanowskiego i po konsultacji z członkami Naczelnictwa dodatkowo zaliczam służbę pocztową za rok 2007:
PH 32 Kraków – hm. Kazimierz Dziedzic
PH 80 Radomsko – hm. Zdzisław Gebauer
PH 123 Bytom – pwd. Piotr Borowiec
PH 150 Świnoujście – HO Marcin Królikowski
PH 155 Dąbrowa Górnicza – pwd. Andrzej Chachaj
PH 156 „Arkona” Wałbrzych – dh. Aleksander Michalak

Na Posiedzeniu Naczelnictwa PH stwierdziliśmy, że nie ma najmniejszych podstaw do przedłużania okresu sprawozdawczego w kolejnych latach. Przyjęto, że wydane wydawnictwa w mijającym roku poczty powinny obowiązkowo przesłać do naszego Archiwum na początku pierwszego kwartału roku następnego sprawiając, by po latach został dla potomnych ślad naszego istnienia. Powinno to być moralnym obowiązkiem!
Zaliczenie służby pocztowej będzie odbywać się jednorazowo (tradycyjnie) i będzie podawane do wiadomości w marcowo/kwietniowym naszym kwartalniku i na stronie internetowej naszej Specjalności.
Wielu naczelników PH mimo solennych zapewnień, nie zdążyło jeszcze wysłać swojej sprawozdawczości do końca drugiego wyznaczonego terminu – nie racząc nawet poinformować o przyczynie... Jest to co najmniej mało poważne!
Na podstawie pobieżnej oceny projektowania i wydruku niektórych kartek i widokówek (te dwustronne) przesyłanych do archiwum stwierdzono, że niekiedy daleko odbiegają one od obowiązujących norm w obrocie pocztowym, co może być egzekwowane z różnym skutkiem przez Pocztę Polską…
Przypominam, że poczty harcerskie na swoich wydawnictwach nie mogą emitować:
- treści naruszających etykę, moralność i obowiązujące normy społeczne.
- napisów „poczta polowa, obozowa, biwakowa, rowerowa, w terenie, wagonowa…” – wszyscy w świadectwie rejestracji mamy wypisane „POCZTA HARCERSKA ZHP NR…” i tak winniśmy sygnować swoje wydawnictwa.
Na wszystkich wydawnictwach musimy zamieszczać dane określające pocztę np.: „Wydała PH ZHP 303 Pęchratka”, lub w skrócie „PH 303” – szczególnie na stemplach okolicznościowych, by nie zagęszczać treści rysunku.
Na swoich wydawnictwach możemy zamieszczać swoje logo i stosować stemple lub napisy np.: „Obsługa zlotu, biwaku, rajdu...”, „Obsłużyła PH 303 Pęchratka”, „Dostarczono do UP pocztą harcerską…”
Wielu z Was prosiło o wskazanie norm i podanie wymiarów kartek pocztowych i kopert własnej produkcji… Według PN-ISO 328:1999 – wymiary dla kartek pocztowych to: 105 x 148 mm (+/- 2), kopert: 114 x 162 mm (+/- 2)
< vide: załącznik do Zarządzenia nr 96 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 24.10.1996 r.>
Nadruk linii &#8222;adresownika&#8221; winien być w kolorze czerwonym.
Podaję do wiadomości, że po konsultacji z członkami Naczelnictwa Poczt Harcerskich i niektórymi naczelnikami PH, że w ostatnim okresie wpisałem ponownie do rejestru Naczelnictwa Poczt Harcerskich WS GK ZHP reaktywowane przez właściwe miejscowo hufce:
- PH 5 Rybnik &#8211; naczelnikiem został mianowany phm. Jan Bochenek
- PH 109 Radomsko &#8222;Błękitna &#8211; naczelnikiem został mianowany pwd. Jacek Paul
- PH 107 Częstochowa II &#8211; naczelnikiem został mianowany dh. Marcin Janik
Nastąpiła zmiana naczelników:
- PH 154 Pleszew &#8211; naczelnikiem został mianowany hm. Marek Madaliński
- PH 150 Świnoujście &#8211; naczelnikiem został mianowany pwd. Marcin Jakub Królikowski
- PH 118 Tarnów &#8211; naczelnikiem został mianowany pwd. Przemysław Kornaś (syn)
Wznowiły działalność wydawniczą, bądź nawiązali kontakt:
- PH 40 Częstochowa &#8211; hm. Bogusław Stanisz
- PH 52 Toruń &#8211; hm. Jan Jerzy Tomaszewski
- PH 65 Parczew &#8211; hm. Władysław Tryniecki
Przedstawiam propozycję obchodów Dnia Poczt Harcerskich podczas Zlotu Skautów &#8211; Silesia&#8217;08 przyjętą na posiedzeniu Naczelnictwa PH w dniu 07.06.2008 r.
1. Na eksponowanym miejscu rozwiesimy transparent o treści &#8222;6 sierpnia &#8211; Dzień Poczt Harcerskich&#8221; &#8211; również w wersji angielskiej. Wcześniej przeprowadzimy spotkanie wszystkich poczt harcerskich uczestniczących na Zlocie / przybyłych na tą imprezę w celu rozdziału zadań.
2. W dniu 6 sierpnia 2008 r. w gnieździe pocztowym (lub w innym wyznaczonym miejscu) będziemy rozprowadzać okolicznościowe wydawnictwa i promować naszą Specjalność...
3. Według ustaleń ze Sztabem Zlotu zainteresowane PH przygotują materiały na wystawę swoich wydawnictw. Wystawa wydawnictw poczt harcerskich i filatelistyczna o tematyce skautowej odbędzie się w korytarzu Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie przy salach konferencyjnej (konferencje prasowe) i bankietowej (dla VIP)&#8230; Niestety nie mamy przy Sztabie Zlotu swojego ambasadora &#8211; więc o szczegóły proszę pytać Komendantkę Zlotu Silesia&#8217;08 &#8211; hm. Annę Peterko. Adres: Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP Al. Korfantego 8, 40-004 Katowice tel. 032 2586 996, fax 0 32 2599 110, e-mail: biuro@slaska.zhp.pl
4. Na Dzień Poczt Harcerskich wszystkie zainteresowane poczty przygotują prezentacje własnych wydawnictw w wersji tradycyjnej (na arkuszach wystawienniczych), zaś prezentację promującą naszą specjalność w wersji multimedialnej z ramienia Naczelnictwa PH przygotowuje już dh. Katarzyna Wajdzik.
1. Nadmieniam, że w dniu 6.VIII.2008 r. w Chorzowie odbędzie się kolejne śródroczne spotkanie &#8211; warsztaty Naczelników PH połączone z V. Posiedzeniem Naczelnictwa Poczt Harcerskich (dla zainteresowanych naczelników PH).
2. Istnieje możliwość zademonstrowania kilku sposobów produkcyjnych wydawnictw PH &#8211; uwarunkowane jest to przybyciem instruktorów ze znajomością tychże&#8230;
3. Wszyscy pocztowcy zainteresowani ewentualnymi noclegi i wyżywieniem podczas spotkania w dniu 6 sierpnia br. uzgodnią swój pobyt ze sztabem Silesia&#8217;2008 &#8211; kontakt jak wyżej&#8230;
4. Całość służby poczt harcerskich na Zlocie będzie koordynować Naczelnictwo Poczt Harcerskich Wydziału Specjalności GK ZHP w uzgodnieniu ze Sztabem Zlotu Silesia&#8217;08.
Przypominam, że we wrześniu br. mija okres przejściowy wprowadzenia nowego regulaminu mundurowego ZHP. Większość środowisk i instruktorów dokonała zmiany starego umundurowania na nowe&#8230; W związku z tym prosimy o możliwie jak najszybsze wprowadzenie omawianych zmian w swoich środowiskach. Zachęcam też do zapoznania się z tym regulaminem, który powinien być dostępny w każdej jednostce ZHP.
Dziękuję tym wszystkim, którzy już nadesłali, bądź obiecali odszukać i użyczyć wszelkie materiały i fotografie ze zlotów, sabatów, złazów oraz informacje dot. poszczególnych PH itp. w celu opracowania ich do zakładanej KRONIKI NASZEJ SPECJALNOŚCI. Po wykonaniu fotokopii gwarantuję ich zwrot.
W imieniu harcmistrzyni Hanki Gałązka &#8211; Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. JP-2 w Łomży dziękuję PH Skawina, PH Rybnik, PH Kielce i PH Parczew za użyczenie swoich wydawnictw do wystawy pt.: &#8222;Jan Paweł II na wydawnictwach PH&#8221; z okazji otwarcia Sali Patrona.
Niestety &#8211; dla wszystkich trzech Naczelników PH, którzy nadesłali zgodę na stworzenie wykazu kontaktowego z ich adresami, telefonami i e-mail nie będę tworzył takowego&#8230;

Dziękuję tym wszystkim, którzy w terminie nadesłali zgłoszenia udziału w obsłudze uczestników Zlotu Silesia&#8217;08 oraz w naszym spotkaniu z okazji Dnia Poczt Harcerskich.
Mimo wszystko czekam na pozostałe zgłoszenia! Spotkajmy się niekiedy wszyscy!!!
Adres i miejsce Zlotu Silesia&#8217;08:
Ośrodek Harcerski w Chorzowie, Aleja Harcerska 3, 41-503 Chorzów
Ośrodek ten znajduje się w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, na pograniczu Katowic i Chorzowa, za Stadionem Śląskim i Górnośląskim Parkiem Etnograficznym (skansenem). Będą kierunkowskazy z napisem &#8222;Silesia" &#8211; obozowisko będzie dokładnie 30 metrów od wejścia na Stadion. Na bramie obozu wskażą Wam lokalizację naszego gniazda&#8230;
Więcej informacji znajdziecie:
http://www.silesia2008.zhp.pl/?jezyk=pol&strona=14
http://maps.google.com/maps/ms?hl=PL&ie ... &z=15&pw=2

Czuwaj!
hm. Henryk F. Karwowski HR
Naczelnik Poczt Harc. Wydz. Spec. GK ZHP

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Poczty Harcerskie”