Komunikat Naczelnictwa PH Wydz. Spec. GK ZHP - nr 5 / kwieci

forum Poczt Harcerskich
ODPOWIEDZ
PH 101 Lomża
Użytkownik
Posty: 70
Rejestracja: 20 wrz 2007, 20:07
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: PH 101 Lomża » 06 kwie 2008, 19:03

Druhny i Druhowie!
Naczelnicy Poczt Harcerskich!

Pozwólcie, że w imieniu Naczelnictwa prześlę serdeczności i życzenia wszystkim aktualnym Dostojnym Jubilatom, Solenizantom i pocztom, które świętują lub przygotowują się do swoich okrągłych rocznic powstania... (czekamy na relacje byśmy mogli zamieścić je w Po.Komu.!!!)
Właśnie minęło 200 dni od momentu przyjęcia przeze mnie obowiązków szefa Specjalności – naczelnika Poczt Harcerskich Wydziału Specjalności GK ZHP. Dzięki wielkiej życzliwości i daleko idącej pomocy członków Naczelnictwa oraz wielu z Was w okresie tym udało nam się:
a) Zgromadzić istniejącą dokumentację naszej Specjalności, posegregować i uzupełnić niektóre dane, a większość opracować już elektronicznie...
b) Zaktualizować wykaz i ustalić prawie wszystkie adresy zarejestrowanych dotychczas poczt harcerskich. Należy podkreślić, że podjęty w miesiącu grudniu’2007 trud nawiązania kontaktów z naczelnikami wszystkich dotychczas zarejestrowanych poczt harcerskich powoli przynosi sukcesy; zgłaszają się kolejni naczelnicy, którzy na przełomie ostatnich lat nie mogli odnaleźć sposobu na kontaktowanie się z Naczelnictwem PH. Dzięki tym działaniom, wykaz naszych poczt staje się coraz bardziej aktualny. Z wieloma Naczelnikami PH utrzymywane są (niekiedy po wielu latach) kontakty robocze – kilka poczt wznowiło swoją działalność wydawniczą, a inne pozdrawiają – np. dh. Tadzio Zipser z PH 59 Stalowa Wola…
Dziękujemy i oczekujemy na kolejne zgłoszenia Naczelników i wnioski o reaktywację PH…
c) Nakłonić wielu z Was do opracowania i przekazania do dyspozycji Naczelnictwa ANKIET aktualizujących obecny stan naszych poczt (ostatnia taka akcja była przeprowadzona w roku1998). Ankiety nadesłało nawet kilku naczelników poczt, którzy z przyczyn obiektywnych przed laty zawiesili działalność wydawniczą, ale nadal chcą utrzymywać z nami kontakt…
d) Wydać i rozkolportować kilka numerów naszego, wznowionego po latach, kwartalnika informacyjno – szkoleniowo – programowego „Pocztowe Komunikaty”.
e) Nakłonić wielu z Was do dzielenia się swoimi doświadczeniami i sukcesami oraz nadsyłania materiałów z „własnego podwórka” do naszego kwartalnika – Pocztowych Komunikatów, dzięki czemu stały się one bardziej „rodzinne” i nastąpiła swoista promocja naszej Specjalności.
f) Podjąć udaną próbę gruntownej przebudowy naszej strony internetowej, która według postronnych opinii staje się coraz bardziej czytelna i użytkowa – pojawia się na niej coraz więcej materiałów i informacji dla internautów o naszej SPECJALNOŚCI.
g) Zapewnić wszystkim chętnym pocztowcom możliwość dostępu do prowadzenia własnej pod strony na www.specjalnosci.zhp.pl
h) Opracować i zmodernizować do bieżących wymogów niezbędne wzory i dokumenty.
i) Zebrać dane i opracować elektronicznie, w celu zamieszczania na naszej stronie internetowej wykazy zaliczania służby poszczególnym PH oraz wyniki Plebiscytów w latach minionych.
j) W dniach 29 lutego – 2 marca br. w Łomży przeprowadzić III posiedzenie Naczelnictwa Poczt Harcerskich WS GK ZHP oraz Warsztaty Naczelników Poczt Harcerskich, jako imprezę towarzyszącą XV Ogólnopolskiemu Jubileuszowemu Zlotowi Druha Szarego – ks. prałata dr hm. Kazimierza Lutosławskiego HR – Łomża / Drozdowo’2008.
k) Podczas tego wydarzenia przeprowadzono Plebiscyt na najładniejsze wydawnictwa poczt harcerskich za rok 2007 wg tradycyjnego regulaminu. Stwierdzono, że nastąpiła radykalna poprawa w sposobie opracowania i wstępnej oceny przez Naczelników PH własnych wydawnictw, niemniej jednak należy dołożyć wszelkich starań, by w kolejnych plebiscytach brały udział wszystkie działające poczty i dopracować jednolity sposób ich zamieszczania na kartach wystawienniczych – zostanie to podane w stosownym terminie do publicznej wiadomości po przedyskutowaniu wśród fachowców…
l) Nawiązać roboczy kontakt ze Sztabem Zlotu Skautów – Silesia’2008 i ustalić zakres udziału naszych poczt w tej imprezie.
m) Podjąć starania wznowienia nowej edycji naszych metalowych odznak.

Ponadto w tym okresie:
- uczestniczyłem w spotkaniu Instruktorów Wydziału Specjalności GK z zastępczynią Naczelnika ZHP – hm. Dorotą Całka i Kierownikiem Wydziału – phm. Wiktorem Wróblewskim…
- wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym z Instruktorami Głównej Kwatery ZHP…
- w miesiącu lutym br. odbyłem spotkanie z Dyrektorem Muzeum Harcerstwa, którego tematem były sposoby i zasady przechowywania naszych zbiorów archiwalnych oraz wszelkich dokumentów wypracowanych przez lata w naszej Specjalności. Podjęte zostały wstępne ustalenia dotyczące możliwości zdeponowania tychże właśnie w Muzeum Harcerstwa. Zapobiegnie to w przyszłości działaniom nieprzewidzianym skutków losowych, a na pewno odciąży trud przechowywania zbiorów w mieszkaniach kolejnych Instruktorów CAPH i samego Naczelnictwa PH. Postanowiono, że szczegóły zostaną dopracowane w gronie osób kompetentnych i zainteresowanych podczas kolejnego posiedzenia Naczelnictwa Poczt Harcerskich w miesiącu czerwcu br. z udziałem przedstawiciela Muzeum.
- do Sekretariatu Naczelnika ZHP przekazałem propozycję pisma wraz z kilkoma wzorami wydawnictw na 100.lecie Harcerstwa Polskiego w celu pilnego skierowania do Min. Infrastruktury…

Przypomnienia programowe na II i III kwartał 2008 AD.

Kwiecień’08 - Udział wszystkich naszych poczt w spisie harcerskim … Zbieranie i opracowywanie materiałów do kwartalnika Pocztowe Komunikaty. Przygotowywania poszczególnych PH do HAL i ewentualnie akcji szkoleniowej w hufcach. Zgłaszanie udziału w spotkaniu PH podczas Zlotu Silesia’2008.
Maj’08 - Indywidualny udział PH w obchodach majowych w swoich środowiskach – organizowanie wystaw w hufcach, szkołach, kołach PZF itp.
Czerwiec’08 - IV posiedzenie Naczelnictwa PH – w siedzibie GK ZHP w Warszawie. Indywidualny udział poczt harcerskich w 50. Rajdzie Świętokrzyskim (Hufiec Starachowice) – w dniach 6-8 czerwca 2008 AD. Wydanie kwartalnika Pocztowe Komunikaty.
Lipiec / sierpień’08 - Zbieranie i opracowywanie materiałów do 40.numeru Pocztowe Komunikaty. Indywidualna obsługa pocztowa obozów, kolonii, biwaków, rajdów itp. przez wszystkie PH (wydawnictwa i prezentacja specjalności). W dniach 07-20.VII.08r. dh. Edek z PH w Łasku zaprasza na obóz do Kokotka k/Lublińca – tylko 590zł). Zlot Grunwaldzki – 12 – 17 lipca 2008 AD (Chorągiew Warmińsko-Mazurska)
1 – 10.sierpnia 2008 AD – Zlot Skautów Europy Środkowej w Chorzowie – propozycja udziału wszystkich Poczt Harcerskich chętnych do obsługi uczestników, jako jedno gniazdo – szybka decyzja i… zgłoszenia do HF. Karwowskiego. Istnieje potrzeba i możliwość zaistnienia na tym Zlocie podczas Dnia Poczt Harcerskich, który przypada w dniu 6 sierpnia – zaś w dniu 08.08.2008 miejscowa Poczta Polska na polach zlotowych planuje obchodzić swój Jubileusz 450.Lecia.
Powinniśmy połączyć te dwie daty i wspólnie zorganizować obchody. Należy przypomnieć ustalenia, że „wszystkie poczty na tę imprezę przygotują prezentacje własnych wydawnictw w wersji tradycyjnej tj. arkusze wystawiennicze, zaś pokaz w wersji multimedialnej na Dzień Poczt Harcerskich – 6.sierpnia br. przygotuje dh. Katarzyna Wajdzik z ramienia Naczelnictwa PH”.
Proponuje się, by w ramach oszczędności kolejne śródroczne spotkania: V posiedzenie Naczelnictwa PH WS GK ZHP poszerzone o spotkanie z Naczelnikami PH (tj. warsztaty szkoleniowo - integracyjne NPH) – odbyło 6.sierpnia br. w Chorzowie ’2008 – w Dniu Poczt Harcerskich. Z uwagi na konieczność pilnego podjęcia przygotowań proszę o rychłe potwierdzenie udziału – listownie, na e-mail: efkaha@wp.eu lub tel./kom 69.31.82.997 potwierdzone pismem.

Napłynęły wnioski kilku Naczelników PH, by w kolejnym numerze Po.Komu. na specjalnej wkładce, w celu umożliwienia bliższych wzajemnych kontaktów, podać wszystkim Naczelnikom PH nasze numery kontaktowe telefonów i adresy e-mail &#8211; jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Niegdyś mieliśmy podawane nawet adresy zaraz po rejestracji każdej poczty &#8211; teraz, gdy weszła Ustawa < wszelkie decyzje w tej sprawie należą do Was.
Proponowany wzór zapisu:
PH 101 Łomża &#8211; HF. Karwowski &#8211; 69.31.82.997 gadu-gadu: 137.99.14 e-mail: efkaha@wp.eu
Oczekuję na dane i indywidualne odpowiedzi TAK / NIE w terminie do 4 czerwca br. :)

Uwaga!
- Mamy już swoją kronikę (format A-3) &#8211; kto podejmie się opracowania wzoru karty tytułowej? Proponujemy też, by każdy Naczelnik nadesłał swoje (lub całej PH) foto i kilka zdań informacji do zamieszczenia w tejże na wieczną pamiątkę&#8230; podjęto już udaną próbę zbierania materiałów do KRONIKI NASZEJ SPECJALNOŚCI&#8230;

- Jedna ze szkół łomżyńskich nosząca imię Jana Pawła II w miesiącu czerwcu br. otwiera stałą wystawę poświęconą życiu i działalności naszego Rodaka &#8211; stąd propozycja do tych poczt harcerskich, które wydały cokolwiek o tematyce dot. Jana Pawła II &#8211; by w trybie pilnym zechciały przesłać takowe do mnie w celu przekazania organizatorom wystawy&#8230;

Czuwaj!

hm. Henryk F. Karwowski HR
Naczelnik PH WS GK ZHP

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Poczty Harcerskie”